SUBLİME BASKI NEDİR?


sublime

Sublimasyon; maddenin yüksek ısıya maruz bırakılarak katı halden (aradaki sıvı hali atıp) gaz haline geçişidir.

SUBLİMASYON SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Süblime boya parçacıkları, mürekkep içerisinde mikroskobik boyutta bulunur. Özel boyuttaki yazıcılar ile hazırlanan desenler transfer kağıdı üzerine aktarılır. Bu kağıt, baskı yapılmak istenilen yüzey üzerine konulup transfer baskı presi ile altında yer alan kumaşa preslendiğinde katı halden gaz hale geçer ve baskı yapılan kumaşa transfer olur.
SUBLİME BASKININ KALİTESİ NASIL?

Sublimasyon ile yapılan baskılar çok canlı renklerde oluşur. Baskı onlarca sene hiç bir solma ve yıpranma ile karşılaşılmadan kullanılabilir.